top of page

צו ארנונה לעסקים ביבנה לשנת 2024

עודכן: 3 ביולי

בהתאם לצו הארנונה לעסקים ביבנה לשנת 2024, להלן התעריפים עבור סוגי העסקים המבוקשים:


תשלום ארונה לבעלי עסקים
ארנונה בבקשה


#משרד - כל הסוגים חוץ מבנק

- **בנייני משרדים (קוד 801)**: 213.14 ש"ח למ"ר

- **מוסדות השכלה ובתי ספר פרטיים (קוד 802)**: 94.11 ש"ח למ"ר

- **מוקד טלפוני (קוד 306)**: 78 ש"ח למ"ר


- **מסחר ועסקים עד 150 מ"ר (קוד 301)**: 104.36 ש"ח למ"ר

- **מסחר ועסקים מ-151 מ"ר ומעלה (קוד 303)**: 118.01 ש"ח למ"ר


- **מסחר ועסקים עד 150 מ"ר (קוד 301)**: 104.36 ש"ח למ"ר

- **מסחר ועסקים מ-151 מ"ר ומעלה (קוד 303)**: 118.01 ש"ח למ"ר


- **מוסדות השכלה ובתי ספר פרטיים (קוד 802)**: 94.11 ש"ח למ"ר


- **רופאי שיניים, מרפאי שיניים, מרפאות שיניים (קוד 850)**: 310.31 ש"ח למ"ר

- **רופאים אחרים (קוד 851)**: 147.52 ש"ח למ"ר


- **מחסן בן יותר מקומה אחת (קוד 308)**: 82.14 ש"ח למ"ר


- **בניינים ומגרשים המשמשים לתעשייה ומלאכה**

- בנין (קוד 401): 106 ש"ח למ"ר

- שטח מגונן (קוד 402): 6.03 ש"ח למ"ר

- מגרשים לא בנויים (קוד 403): 50.18 ש"ח למ"ר

- שטח בשימוש כלשהו (קוד 404): 52.44 ש"ח למ"ר


#אולם שמחות

- **אולמות לשמחות ומועדונים (קוד 321)**: 103.99 ש"ח למ"ר

- **מגרשי חניה וגינות נוי (קוד 322)**: 69.37 ש"ח למ"ר


- **מסעדות וקיוסקים עד 150 מ"ר (קוד 220)**: 104.36 ש"ח למ"ר

- **מסעדות וקיוסקים מ-151 מ"ר ומעלה (קוד 221)**: 118.01 ש"ח למ"ר


- **בנייני מסחר ועסקים עד 150 מ"ר (קוד 301)**: 104.36 ש"ח למ"ר

- **בנייני מסחר ועסקים מ-151 מ"ר ומעלה (קוד 303)**: 118.01 ש"ח למ"ר


המידע מסכם את תעריפי הארנונה לעסקים הרלוונטיים לשנת 2024 ביבנה.

טל"ח

6 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page