top of page

כל מה שחשוב לדעת על האסדרה החדשה למקצוע התיווך בישראל 2024

## כל מה שחשוב לדעת על האסדרה החדשה למקצוע התיווך בישראל

שינויי חקיקה בחוק המתווכים - טוב או רע?
האסדרה למקצוע התיווך בישראל 2024

#רקע וממצאים מרכזיים

במסגרת דיון שהתקיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, נחשף כי קיימות תלונות רבות על מתווכי הנדל"ן בישראל. בין היתר, נדרשו רוכשי דירות לשלם דמי תיווך על אף שלא השתמשו בשירותי תיווך, ושוכרי דירות הביעו אי שביעות רצון מהשירותים שקיבלו. ממצאים אלו עלו בסקר שערך משרד המשפטים, אשר הצביע על פערים משמעותיים בשביעות רצון בין עסקאות מכר לעסקאות שכירות.


#האסדרה החדשה: תקנות המתווכים במקרקעין (אתיקה מקצועית), תשפ"ד-2024

משרד המשפטים הציג תקנות חדשות שכוללות כללי אתיקה מקצועית מחמירים יותר למתווכים במקרקעין, במטרה לשפר את השירות לאזרח ולהגדיר בצורה ברורה את מקצוע המתווך. ההסדרה החדשה נועדה להתמודד עם תלונות על חוסר הגינות, מסירת מידע שגוי, ודרישות תשלום לא הוגנות.


#עקרונות מרכזיים בתקנות החדשות:

1. חובת גילוי נאות: מתווכים יחויבו לחשוף את דמי התיווך שהם גובים משני הצדדים לעסקה. מטרת סעיף זה היא למנוע מצבים בהם עלות התיווך מועברת באופן סמוי ללקוח.

2. אבחנה בין סוגי עסקאות: ישנה דרישה להבחנה בין עסקאות מכר לעסקאות שכירות, ולהתאים את היקף המידע הנמסר לכל סוג עסקה.

3. הגבלת עיסוק בהערכת שווי נכס: מתווכים לא יוכלו לבצע הערכות שווי לנכסים, פעולה השמורה לשמאי מקרקעין מוסמכים.

4. מניעת אפליה: ייאסר על מתווכים להסכים לאפליה במכירה או השכרה על בסיס מגזר, גזע, או נטייה מינית.


קבוצת מחוקקים דנים בחוק שינויי החקיקה לחוק המתווכים בישראל
מחלוקות סביב מהות האסדרה - בעד או נגד

 

#יתרונות האסדרה

התקנות החדשות צפויות לשפר את אמון הציבור במתווכים ולמנוע טעויות בעסקאות שמובילות לתביעות משפטיות, ובכך לחסוך למשק סכום של כ-196 מיליון שקל בשנה. כמו כן, התקנות יאפשרו לפקח בצורה הדוקה יותר על התנהלות המתווכים ולשפר את רמת השירות ללקוחות.


#בעיות והתנגדויות

אחד הסעיפים השנויים במחלוקת הוא סעיף 15, המחייב את המתווכים לחשוף את דמי התיווך לכל הצדדים בעסקה. סגן יו"ר לשכת מתווכי הנדל"ן, אסף אפשטיין, הביע התנגדות נחרצת לסעיף זה בטענה כי מדובר בחדירה לפרטיות וכי אין חובת גילוי כזו במדינות אחרות.


#המלצות והכנה עצמית למתווכים

1. הכשרה מקצועית: מומלץ לעבור קורסי הכשרה והעשרה בתחום התיווך, ולהתעדכן בתקנות החדשות כדי לפעול בהתאם להן.

2. גילוי נאות: להיות שקופים עם הלקוחות ולהקפיד על מסירת מידע מדויק ונכון.

3. שירות הוגן: להימנע מאפליה ולספק שירות הוגן ואיכותי לכלל הלקוחות.

4. מעקב אחרי שינויים: להתעדכן בשינויים ובחידושים בתחום, ולהשתתף בפורומים מקצועיים ובהכשרות רלוונטיות.


סקר למתווכים: בעד או נגד שינוי חקיקה

  • בעד - הגיע הזמן שיעלו את הרף

  • נגד - התערבות ממשלתית מיותרת בכוחות השוק
האסדרה החדשה בתחום התיווך במקרקעין בישראל מהווה צעד חשוב לשיפור השירות לציבור ולהגדרת מקצוע המתווך באופן ברור ומחייב. על המתווכים להיערך לשינויים ולפעול בהתאם לכללי האתיקה החדשים, תוך שמירה על שקיפות והגינות בכל שלבי העסקה.


אין ספק שזה אחד הנושאים המדוברים ביותר בתקופה האחרונה בקרב מתווכי הנדל"ן

חושבים שזה נחוץ?בטוחים שזה לא יעזור?

שתפו אותנו בתגובות

Comments


bottom of page